CoVid - 19

Нашият ангажимент за безопасен, чист и удобен престой.

Искрено ви благодарим, че избрахте да отседнете в нашия хотел. 
Високите стандарти за чистота и хигиена  са много важни за нас. 


Мерките за здравето и безопасността в нашия хотел са предназначени за справяне с широк спектър от вируси, включително COVID-19.

Конкретните стъпки, които сега предприемаме, включват:

Почистващи продукти и стандарти: 
Нашият хотел използва почистващи продукти и стандарти, които са високо ефективни, включително:
Стаи

Използваме протоколи за почистване и дезинфекция на помещенията след заминаване на гостите и преди пристигането на всеки следващ гост. Като полагаме особено голямо внимание към повърхностите с висок интензитет на  докосване.

Общи площи

Увеличихме честотата на почистване и дезинфекция в общите помещения, с акцент върху плота на рецепцията, асансьора и бутони на асансьора, дръжки на врати, тоалетните и дори ключовете за стаите.

Бек офис

В пространствата  където служителите ни работят „зад кулисите“, увеличихме честотата на почистването и се фокусираме върху зони с високо докосване.

Обучение и подготовка по безопастност и обществено здравеопазване

Нашите служители и техните знания по безопасността и практиката са от съществено значение за ефективната програма по превенция и почистване.

Стаи 
Използваме протоколи за почистване и дезинфекция на помещенията след заминаване на гостите и преди пристигането на всеки следващ гост. Като полагаме особено голямо внимание към повърхностите с висок интензитет на  докосване. 

Общи площи 
Увеличихме честотата на почистване и дезинфекция в общите помещения, с акцент върху плота на рецепцията, асансьора и бутони на асансьора, дръжки на врати, тоалетните и дори ключовете за стаите. 

Бек офис 
В пространствата  където служителите ни работят „зад кулисите“, увеличихме честотата на почистването и се фокусираме върху зони с високо докосване. 

Обучение и подготовка по безопастност и обществено здравеопазване 
Нашите служители и техните знания по безопасността и практиката са от съществено значение за ефективната програма по превенция и почистване.

Ето няколко начина, по които ги подготвяме и подкрепяме:
Висока хигиена на ръцете

В допълнение към обучението по новите стандарти в хотелското домакинство и хигиенни протоколи, ние провеждаме и  допълнителни обучения за превенция срещу COVID-19.

Продължаващо обучение

Използваме протоколи за почистване и дезинфекция на помещенията след заминаване на гостите и преди пристигането на всеки следващ гост. Като полагаме особено голямо внимание към повърхностите с висок интензитет на  докосване.

Мониторинг върху  здравето на нашите служители

Ежедневно всички служители минават през медицински преглед преди започването на тяхната смяна.

Висока хигиена на ръцете 
В допълнение към обучението по новите стандарти в хотелското домакинство и хигиенни протоколи, ние провеждаме и  допълнителни обучения за превенция срещу COVID-19. 

Продължаващо обучение 
Използваме протоколи за почистване и дезинфекция на помещенията след заминаване на гостите и преди пристигането на всеки следващ гост. Като полагаме особено голямо внимание към повърхностите с висок интензитет на  докосване. 

Мониторинг върху  здравето на нашите служители 
Ежедневно всички служители минават през медицински преглед преди започването на тяхната смяна.

Очакваме с нетърпение да ви посрещнем за безопасен и приятен престой!